بزرگ ترین چت روم های فارسی زبان
امیدوارم ساعات خوشی را سپری کنید
جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
انواع چت روم ...  
چت دختران             چت پسران               دوست یابی           

چت ازدواج               چت خنده                چت کوچولوها

چت بزرگ ها           چت دانشجوها         چت هنرمند ها